Cjenik korištenja programa

Kontaktirajte nas i dogovorite sve detalje

Pomoći ćemo vam u organiziranju piramide!

Klubovi aktivacija1kn

Ograničena ponuda! Do rujna mjeseca 2021. gratis!

Udruge aktivacija1kn

Igrači plaćaju samo 10 kn mjesečno za uključivanje u TC!

Sp. org. aktivacija 1kn

Igrači mogu igrati više piramida u mreži TC

Sp. društva aktivacija 1kn

Bezgotovinsko plaćanje

Pretplatnici (klubovi, udruge, sp.organizacije i sp.društva plaćaju cijenu usluge održavanja podataka računa nakon isteka aktivnog računa 50 kn mjesečno (održavanje podataka na računu se plaća, ukoliko račun nije aktivan, tj. nije produžen).
Copyright Tenniscorner © 2018